Organizační struktura

Výkonná ředitelka:

Předseda správní rady:

– Petr Havlíček, nar. 16. 8. 1954, bytem Vítějeves 71,  PSČ 569 06, který byl jmenován předsedou správní rady;
Členové správní rady:

– Petr Havlíček, nar. 16. 8. 1954, bytem Vítějeves 71,  PSČ 569 06, který byl jmenován předsedou správní rady;
– Alena Havlíčková nar. 29. 6. 1956, bytem Vítějeves 71, PSČ 569 06, která byla jmenována členem správní rady;
– Marek Havlíček nar. 22. 8. 1977, bytem Vítějeves 71, PSČ 569 06, který byl jmenován členem správní rady;
– Petr Havlíček, nar. 8. 3. 1979, bytem Vítějeves 71, PSČ 569 06, který byl jmenován členem správní rady.

Revizor :

– Jana Havlíčková, nar. 24. 2. 1979, bytem Vítějeves 71, PSČ 569 06.

Výroční zpráva:

Kontaktujte nás

3 + 3 =