Nadační fond Pozitivní svět

 

Nadační fond Pozitivní svět byl založen na podporu společenského života, a to zejména v těchto oblastech:

  • Cílem nadačního fondu je vyhledávání pozitivních osobností z širokého spektra lidské činnosti, které svými postoji a morálními vlastnostmi přináší společnosti pozitivní prospěch v oblastech práva, etiky, životního prostředí a lidských mravů.
  • Podpora péče o seniory – regionální/komunitní rozvoj s cílem vybudovat multifunkční zařízení pro seniory a mladé rodiny.
  • Podpora místní samosprávy v oblasti dosažení potravinové a energetické nezávislosti formou decentralizace.
  • Naplnění společenské poptávky po pozitivních a moudrých osobnostech s pevnými charakterovými vlastnostmi disponujícími pozitivním temperamentem a energií zaměřenou na znovuobnovení lidskosti, tedy vzájemného společenského pojiva přerušené ekonomické, kulturní a sociální mravní rovnováhy.
  • Posílení úlohy lidských hodnot a mravních citů, majících klíčovou úlohu pro vytvoření celistvosti lidské morálky, které začlení jedince do pozitivní společnosti, a podpoří tím kvalitu etického prostředí, z něhož následně mohou vzniknout dlouhodobé strategické návrhy pro potřebné společenské ekonomické, kulturní a sociální principy.
  • V rámci činnosti vyhledávání významných pozitivních osobností bude nadační fond pravidelně vyhodnocovat a oceňovat vybrané adepty certifikátem Pozitivní osobnost, který se stane významnou vizitkou i dokladem morálního kreditu a pevných charakterových vlastností a znalostí jeho držitele.
  • Držitel certifikátu Pozitivní osobnost bude zařazen do veřejné databáze významných osobností (spravované nadačním fondem), společně s dosaženým výsledkem testu, což ho bude opravňovat k užívání uděleného certifikovaného titulu Pozitivní osobnost.
  • Podpora přirozených principů mravních hodnot struktury rodiny, jako základního morálního článku státu.
  • Podpora přirozené výchovy dětí k morálním a etickým rodinným a společenským hodnotám.

 

 

 

Hospodářsky užitečný cíl:

Materiální, finanční, technická a administrativní podpora vědy, výzkumu a vývoje moderních a netradičních technologií, podpora komunitního rozvoje a všech oblastí vyjmenovaných výše.

 

Kontaktujte nás

7 + 8 =